روش های صحیح مسواک زدن

قبل از مسواک زدن از سلامت مسواکتان مطمئن باشید. در عکس های زیر  میتوانید مقایسه ای داشته باشید که یک مسواک خراب چگونه الیافی دارد. ضمنا روش صحیح استفاده از خمیر دندان نیز ذکر شده است.

قبل از مسواک زدن از سلامت مسواکتان مطمئن باشید. در عکس های زیر  میتوانید مقایسه ای داشته باشید که یک مسواک خراب چگونه الیافی دارد. ضمنا روش صحیح استفاده از خمیر دندان نیز ذکر شده است.

روش اصولی مسواک زدن

بسياري از مردم بيش از آنكه در پي يادگيري روش صحيح مسواك كردن باشند به دنبال خريد مسواكهاي گران و پر زرق و برق هستند. خوب است بدانيم كه مسواك بخودي خود معجزه نمي كند بلكه معجزه گر واقعي روش مسواك زدن شماست.

هدف از مسواك زدن، نظافت سه ناحيه مي باشد.

1 - شيار لثه ای در تمامي قسمتها

2 - سطوح داخلي و خارجي دندانها

3 - سطوح جونده دندانها

براي اينكه سطوح دندانها و شيار لثه ای در تمامي قسمتها يكسان نظافت شود و هيچ قسمتي فراموش نگردد يا آنكه دوباره و يا سه باره مسواك نشود لازم است از نظم و ترتيب خاصي استفاده نمود براي ايجاد اين نظم خاص مي توانيد در ابتدا در جلوي آينه اينكار را انجام دهيد تا زمانيكه بصورت اتوماتيك اين نظم در ذهن شما جا بيفتد و در هنگام مسواك زدن از يك نقطه شروع و به نقطه ديگري ختم شود.

نظافت شيار لثه ای

حركت مورد استفاده براي تميز كردن شيار لثه بصورت حركت لرزشي مي باشد. براي انجام اين كار بايد مطابق آموزش تصویری، مسواک را در محل اتصال لثه به دندان گذاشته، آن را طوري كج كنيد كه موهاي آن بداخل شيار لثه دندان وارد شود. بعبارت ديگر مسواك به گونه ای در دهان قرار گيرد كه موهاي مسواك با سطح دندان زاويه 45 درجه مي سازد.

پس در حاليكه مسواك در جاي خود باقي است به انجام 20 حركت سريع و كوتاه جلو به عقب بپردازيد. سعي نمائيد هنگام انجام اين عمل مسواك بر روي دندان حركت ننموده نوك موهاي آن از داخل شيار لثه خارج نشود.

نظافت سطوح داخلي و خارجي دندانها

روش مورد استفاده براي اين سطوح حركت چرخشي نام دارد، در هر قسمتي كه اين حركت انجام مي گيرد، كافيست مانند روش صحیح مسواک زدن روش قبل مسواك را به گونه ای در دهان قرار دهيد كه موهاي آن از سوئي با سطح دندان زاويه 45 درجه بسازد و از سوئي ديگر نوك موها تقريبا درمحل اتصال لثه و دندان قرار گيرد. آنگاه مچ دستتان را به گونه ای بچرخانيد كه موهاي مسواك حركتي را در جهت لثه به لبه دندان طي كند،‌ توجه داشته باشيد در فك بالا هنگام انجام اين عمل مسواك حركتي از بالا به پايين دارد و در كل فك پايين از پايين به بالا حركت خواهد نمود.

نظافت سطح جونده

سطوح جونده دندانهاي آسيا را با گذاشتن و فشار دادن عمودي موهاي مسواك بر روي آن و انجام 20 حركت كوتاه و جلو به عقب و سپس حركت چرخشي در روي سطوح انجام مي دهيم.

تمیز کردن زبان

سطح زبان را كه محل مناسبي براي تجمع ميكروبها و ذرات مواد غذائي و همچنين بوي بد دهان مي باشد بايد تميز نمود براي اينكار كناره مسواك را در حاليكه موهاي آن به سمت جلو قرار دارند، در نزديكي وسط زبان گذارده سپس شش تا هشت بار هر سمت زبان را به سمت جلو تميز نماييد. اگر چه مسواك زدن به روش فوق در اوائل كمي وقت گير است اما با اندكي تمرين مدت زمان آن كاهش مي يابد.

براي تميز شدن دندانها نيازي نيست مسواك محكم به سطح دندانها كشيده شود بلكه با احتياط و به نرمي اينكار را انجام دهيد. از آنجائيكه افراد راست دست دندانهاي سمت راست را و افراد چپ دست دندانهاي سمت چپ خود را كمتر مسواك مي كنند، بايد توجه بيشتري به اين نواحي داشته باشید.