جراحی دندان

جراحی

دندانپزشك به دلايلی از جمله نهفته بودن، فك جوش بودن و يا از بين رفتن كامل دندان و باقي ماندن ريشه آن در استخوان فك، ناچار به جراحي دندان مي شود. دندانپزشك دندان و ناحيه اطراف آن را با استفاده از بي حس كننده موضعي، بي حس كرده، سپس با يك تيغ مخصوص جراحي، لثه ناحيه مورد نظر را كنار می زند. گاهي تمام يا قسمتي از دندان توسط استخوان پوشيده شده است كه این استخوان برداشته شده، تا دندان و ريشه آن در دسترس قرار گیرد. پس از آن دندان و ريشه از استخوان جدا و خارج مي گردد و ناحيه شستشو داده شده بخيه زده می شود.

در دندانپزشکی آبان انواع جراحی شامل : Alveoloplasty  - Bone grafting -  - Gingivoplasty - Soft & hard tissue Crown Lengthening bone Expansion for implant        Open & close Sinus Lift  -  -  Wisdom Tooth Surgery انجام میگیرد.

دانلود بروشور جراحی دندان