درمان ریشه

درمان ریشه دندان

پالپ یا مغز دندان منطقه ای نرم در مرکز دندان می باشد. در این منطقه علاوه بر عصب، عروق خونی نیز قرار دارد. وقتی عصب دندان به دلایل مختلف دچار ضایعه گردد، دندانپزشک برای نجات دندان، اقدام به درمان ریشه (عصب کشی) می نماید. دندانپزشک با استفاده از تزریق موضعی دندان را بی حس کرده، پوسیدگی تاج دندان را بر می دارد. با استفاده از میله های بسیار باریک به نام فایل عصب و عروق خونی ریشه را خارج کرده، دیواره کانال ریشه سوهان زده می شود تا هم باقیمانده بافت عصب خارج شود و هم کانال دندان وسیع تر کرده سپس کانال ریشه شستشو داده می شود پس از خشک کردن کانال ریشه با مواد مخصوص کاملا پر می شود و تاج دندان بازسازی می شود. چون معمولا قسمت زیادی از تاج از بین رفته است سعی می شود با استفاده از پین های مخصوص استحکام تاج بیشتر شود.

درمان ریشه ما شامل:

عصب کشی با سیستم پیشرفته و بسیار دقیق Appex Finder + Endo Rotary + Warm Gutta با حداقل نیاز به رادیوگرافی

عصب کشی مجدد با سیستم فوق در عود عفونت دندانهایی که عصب کشی ناقص داشته اند

ترمیم سوراخ شدگی های ریشه و تاج دندانهایی که هنگام عصب کشی ناقص آسیب دیده اند

می باشد.

ویدئوی آموزشی "درمان ریشه دندان ها"

 

 

ویدئوی آموزشی "درمان ریشه دندان"

 

 

دانلود بروشور درمان ریشه

 

دانلود بروشور درمان ریشه