کشیدن دندان

کشیدن دندان

در گذشته علاج دندان درد را کشیدن دندان میدانستند، ولی علم جدید دندانپزشکی نه تنها کشیدن دندان را آخرین راه حل نمیداند بلکه تلاش و پیگیری در پیشگیری از بروز بیماریهای دهان و دندان دارد.

دندانپزشک با ترزیق بیحسی موضعی، دندان و ناحیه اطراف آن را بی حس کرده، سپس با تکنیک ویژه ای سعی میکند با کمترین عوارض ریشه دندان را از حفره خارج کرده، بعد از رها شدن دندان از استخوان تا حد امکان با کمترین صدمه به بافتهای اطراف، دندان را خارج کند.


دانلود بروشور کشیدن دندان

 

دانلود بروشور کشیدن دندان