اطفال

از دست دادن دندان ها بخصوص در سنین پایین، باعث اختلال در رویش دندان های دایمی و کمبود فضای مورد نیاز آنها می شود. در بعضی از موارد جهت کنترل فضا نگهدارنده به شما توصیه خواهد شد.پس از بی حسی موضعی خصوصا در فک پایین احتمال جویده شدن لب، گونه و زبان وجود دارد. بنابراین به والدین توصیه می شود در 2 ساعت اول بعد از درمان از دادن غذا به کودک خودداری کنند. در ترمیم های هم رنگ دندان، تا 24 ساعت به کودک غذای رنگی یا نوشابه ندهید. 
پس از کشیدن دندان، گاز استریل را در محل دندان به مدت 30 دقیقه  قرار دهید و از کودک بخواهید که آب دهان خود را قورت بدهد. 

برای حفظ سلامت دهان و دندان کودک خود، هر 6 ماه یک بار به  دندانپزشکی مراجعه کنید.