جراحی

جراحی
 • بعد از جراحی کمپرس سرد را هر ده دقیقه یک بار به مدت چند ساعت تکرار کنید.  
 • از مک زدن و خالی نمودن مکرر آب دهان خود داری کنید.
 • چند ساعت اولیه را زیاد صحبت نکنید و در صورت وجود گاز پانسمان در داخل دهان تا 1 ساعت آن را جابجا نکنید.
 • برای نوشیدن مایعات از نی استفاده نکنید زیرا مکش ایجاد شده احتمال خونریزی را زیاد می کند.
 • داروی تجویز شده را دقیق استفاده کرده و از مصرف خودسرانه دارو پرهیز کنید.
 • بهتر است در هنگام استراحت از دو بالشت استفاده کنید.
 • از غذاها و مایعات نرم و خنک استفاده کنید.
 • از طرف دیگر دهان برای خوردن غذا استفاده کنید.
 • تا یک روز ناحیه دندان جراحی شده را مسواک نزنید.
 • روز اول دوش آب گرم نگیرید.
 • حداقل تا سه روز بعد سیگار نکشید.
 • برای جلوگیری از عفونت ثانویه از روز دوم دهان را با  دهانشویه   چند بار در روز شستشو دهید.هنگام مسواک زدن به ناحیه زخم فشار نیاورده ولی اطراف ناحیه زخم را تمیز کنید.
 • هنگام مسواک زدن به ناحیه زخم فشار نیاورده ولی اطراف ناحیه زخم را تمیز کنید.
 • بعد از گذشت یک هفته تا ده روز، برای کشیدن بخیه به مطب مراجعه کنید.
 • تا چند روز پس از کشیدن بخیه شستشو با آب نمک را ادامه دهید.