درمان ریشه

درمان ریشه
  • تا 2 ساعت از خوردن غذای سفت با دندان درمان شده خودداری شود.
  • تا 24 ساعت از طرف مقابل برای خوردن غذا استفاده شود.
  • آنتی بیوتیک و داروی تجویز شده توسط دندانپزشک کامل و سر ساعت استفاده شود.
  • چون دندان عصب کشی شده ترد و شکننده است، دندان باید روکش شود. قبل از روکش با احتیاط از دندان استفاده شود.
  • بخاطر داشته باشید بطور کلی همیشه درصدی شکست درمان در همه درمانهای پزشکی وجود دارد که این درصد بدلیل شرایط خاص این بیماری تقریبا بالا است.
  • به همراه درمان ریشه و ایجاد التهاب در اطراف ریشه دندان، شاهد وجود درد متعاقب قرار گرفتن دندان ها بر روی هم و یا درد خودبخود هستیم. این علامت طبیعی بوده و پس از گذشت مدت زمانی بهبود می یابد. استفاده از ضد التهاب ها و مسکن به دنبال درمان روت کانال توصیه می گردد.