پروتز ثابت

پروتز ثابت
  • توصیه می شود 24 ساعت اولیه بعد چسباندن روکش یا بریج ترجیحا فشار جویدن روی آن ناحیه نباشد.
  • در روز های اولیه بعد از چسباندن روکش در صورتیکه در ناحیه پروتز شده احساس بلندی می کنید برای اصلاح پروتز حتما به مطب مراجعه نمائید.
  • حداقل 2 بار در روز مسواک زده شود. بهداشت دهان پروتز شده بسیار مهم است.
  • هنگام مسواک زدن و نخ دندان کشیدن دندانها، ناحیه پروتز شده با دقت بیشتر و با نخ مخصوص زیر بریج ( سوپر فلاس ) تمیز شود، تا از پوسیدگی و بوی بد دهان جلوگیری شود.
  • ترجیحا در مرحله چسباندن اولیه، در صورتی که پروتز با چسب موقت چسبانده شده است باید بعد از یک هفته برای چکاپ و معاینه پزشک جهت چسب دائم پروتز مراجعه شود.
  • رعایت مسائل بهداشتی، مراجعات مرتب به دندانپزشک و توجه به تذکرات وی توصیه می گردد.
  • به صورت عمده روکش ها از فریم فلزی و چینی ( پرسلن ) روی آن تشکیل شده است که سطح داخلی دهان نمای فلز دیده شود.
  • جنس روکش ها از فلز متصل به چینی- تمام چینی- زیرکونیا و ...... متفاوت می باشد که با نظر دندلنپزشک و بیمار قابل انجام می باشد.

پروتز ثابت